Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest WYKLADZINYIDYWANY.PL Krzemińscy Spółka jawna z siedzibą w Gierałtowiczkach pod adresem ul. Parkowa 34, 34-122 Gierałtowiczki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632961, NIP: 5512625869, REGON: 365212009. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz w celach kontaktowych. Dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem polityka prywatnościi.